POPtalk Inside

POPtalk Inside is een meerdaagse opleiding speciaal ontwikkeld voor organisaties en instellingen. In deze opleiding worden medewerkers opgeleid tot POPtalktrainer binnen hun eigen organisatie. Na de opleiding mag de POPtalktrainer anderen opleiden tot POPtalkcoach.  

Opleiding 

De opleiding tot POPtalktrainer Inside bestaat uit zes dagen. Na het afronden van de eerste drie opleidingsdagen, wordt er een licentie verstrekt. Deze geeft recht om gedurende drie jaar de workshop POPtalk te mogen geven binnen de eigen organisatie. Het gaat dan om de workshop POPtalk Basis.  

Trainers laten opleiden om aan anderen, binnen de eigen organisatie, POPtalk te leren toepassen biedt vele voordelen!  

  • Financieel aantrekkelijk omdat de kosten heel laag kunnen worden gehouden. 
  • Laagdrempelig voor hen die de workshop POPtalk willen volgen. 
  • Makkelijk te plannen, de workshop kan aan teams worden gegeven. Trainer en team stemmen hun agenda’s op elkaar af. 
  • Praktijkvoorbeelden zijn herkenbaar, ze komen immers van de eigen werkvloer. 
  • Kennis en ervaring kan zich als een inktvlek over de organisatie verspreiden. Cliënten zullen daar veel baat bij hebben. 
  • Andere, veel gebruikte methodieken binnen de organisatie, kunnen gecombineerd worden met POPtalk. 
  • Korte lijnen tussen trainer en medewerkers. Kennis en ervaring zijn direct aanwezig. 

Inhoud 

De opleiding bestaat uit twee delen: Te beginnen met drie dagen, elk met een tussentijd van +/- zes weken, waarin geleerd wordt om de eigen POPtalkworkshop vorm te geven. De trainer in opleiding krijgt onder andere diverse praktische huiswerkopdrachten om een presentatie te ontwerpen die gebruikt gaat worden binnen de organisatie. Eigen praktijkvoorbeelden krijgen hierin een duidelijke plek. Op die manier kan de workshop perfect passend worden gemaakt voor gebruik binnen de organisatie. Bovendien is zij dan volledig afgestemd op de doelgroep. Er wordt als het ware aan een workshop op maat gewerkt. De POPtalk Inside opleiding biedt daarmee een unieke en persoonlijke benadering. 

Dan volgen er nog drie opleidingsdagen die verdeeld worden over de drie jaar dat de licentie geldig is. Om de kwaliteit te kunnen blijven waarborgen wordt de trainer jaarlijks bijgeschoold en getoetst door Trudy Borst, bedenker en ontwikkelaar van de methode POPtalk. 

Licentie 

Als alle opdrachten met succes zijn afgerond ontvang de POPtalktrainer, na dag drie, een licentie. Deze geeft recht om de workshop: ‘POPtalk Basis’, binnen de eigen organisatie te geven. Op die manier kan de trainer vele medewerkers opleiden tot POPtalkcoach en leren zij de methode op de juiste wijze in te zetten bij hun cliënten. Maar bijvoorbeeld ook bij oudergesprekken of bij intercollegiaal overleg.  

Iedere medewerker die de workshop volgt ontvangt een cursusboek en een persoonlijk certificaat via de POPtalktrainer. De kosten hiervan bedragen €75,00 per cursist. 

Toelatingseisen 

Om toegelaten te worden tot de opleiding ‘POPtalktrainer Inside’ is het noodzakelijk dat de workshop ‘POPtalk Basis (met kids’ of ‘POPtalk met mensen met een verstandelijke beperking)’ én de verdiepingsworkshop ‘POPtalk rouw&verlies’ is gevolgd. Cursisten dienen minimaal zes maanden aantoonbare ervaring te hebben in het toepassen van POPtalk in gesprekken. Informeer naar de mogelijkheden om deze workshops op korte termijn te kunnen volgen bij trudyREMOVETHIS@ANDTHISpoptalk.nl.  

Kosten 

De totale kosten voor de zesdaagse opleiding bedraagt € 1995,00. Het tarief is inclusief licentie, cursusmap, (digitaal) lesmateriaal, koffie, thee en lunch. Verder dient de trainer rekening te houden met de kosten voor boek en certificaat per cursist (€75,00).  

Dit is Trudy!

Trudy (bedenker en ontwikkelaar van POPtalk)

"POPtalk is krachtig, juist door de eenvoud! En daarom heel geschikt om in te zetten bij verschillende doelgroepen. In 2020 is er onderzoek naar POPtalk gedaan waarbij de helpende aspecten in gesprekken met kinderen zijn beschreven. De komende jaren zullen er meerdere onderzoeken gedaan gaan worden!

Mijn kennis en enthousiasme deel ik graag. Informeer naar de mogelijkheden om POPtalk binnen jouw organisatie of instelling te implementeren." infoREMOVETHIS@ANDTHISpoptalk.nl


Neem een kijkje in de wereld van POPtalk…
© POPtalk | Realisatie: SquareDots