POPtalk Coaching

POPtalk Coaching (voorheen In Beeld kindercoaching&counseling) is een praktijk voor kinderen en jongeren, gezinnen en mensen met een verstandelijke beperking. Bij POPtalk coaching kunnen zij terecht voor individuele begeleiding. Ook gezinnen zijn welkom als er behoefte is aan opvoedondersteuning of gezinsbegeleiding bij rouw en verlies.

Trudy heeft, als coach, al meer dan twaalf jaar ervaring in de begeleiding van kinderen en jongeren die problemen ervaren in school- en/of thuissituatie. Bijvoorbeeld omdat zij te maken krijgen met een (groot) verlies, omdat hun ouders gaan scheiden of omdat er iemand ernstig ziek is of is overleden.

Bij POPtalk Coaching wordt veel gebruik gemaakt van beeldtaal. Het beeldende materiaal helpt om overzicht te krijgen in een bepaalde situatie of bij een specifiek probleem. Door de helicopterview ontstaat er een veilige manier van communiceren. Zonder oordeel wordt er gekeken naar en gesproken over ieders werkelijkheid. Op die manier kun je bijvoorbeeld de 'film' vertraagd afspelen en door het vraag en antwoordspel komt iemand weer tot nieuwe inzichten. Daardoor ontstaat er uitzicht op verandering, verbetering en de gewenste situatie. Kortom: Inzicht en overzicht brengen uitzicht!

Tarieven

Coaching en counseling

Informatiegesprek (met ouders) Gratis
Intakegesprek cliënt €95,00
Coaching per uur €69,00
Traject coaching
Informatie- en intakegesprek, 4 coachafspraken, evaluatiegesprek
€370,00
Traject rekencounseling m.b.v. de Davismethode
Informatie- en intakegesprek, 30 uur counseling, verslag, evaluatiegesprek, bezoek school
€2070,00
Traject taalcounseling m.b.v. de Davismethode
Informatie- en intakegesprek, 30 uur counseling, verslag, evaluatiegesprek, bezoek school
€2070,00

 

De coaching is vrijgesteld van BTW.

Coaching in Coronatijd

Om op een veilige en verantwoorde manier te kunnen coachen én te voorkomen dat het Coronavirus zich kan verspreiden, gelden er in de praktijk een aantal maatregelen. Daarbij volg ik steeds de laatste richtlijnen van het RIVM.

Werkwijze

Aanmelding

Aanmelden kan door contact op te nemen met Trudy Borst voor een (vrijblijvend) informatiegesprek. Dit gesprek vindt plaats zonder uw kind(eren). Voorafgaande aan dit gesprek, ontvangt u het intakeformulier dat ingevuld retour gezonden mag worden. Zo kan Trudy zich goed voorbereiden op het gesprek.

Informatiegesprek

Tijdens dit informatiegesprek gaan we dieper in op de hulpvraag en krijgt u een presentatie te zien over de verschillende mogelijkheden die POPtalk Coaching kan bieden. We bespreken welk traject het beste bij de hulpvraag van u of uw kind past.

Intake

Mocht u uw kind willen aanmelden bij POPtalk Coaching dan wordt er een intakegesprek met uw kind gepland. Tijdens deze eerste ontmoeting wordt er kennis gemaakt en onderzocht of er een klik is tussen de coach en uw kind. Deze klik is namelijk van groot belang bij het bouwen aan een vertrouwensrelatie.

Terugkoppeling

Hierna volgt er een terugkoppeling naar de ouder(s) en kan de coaching ingepland worden. Er wordt een coach-overeenkomst opgesteld welke door beide (gezaghebbende) ouders ondertekend dient te worden. Deze kan bij de eerste afspraak meegenomen te worden.

Coachtraject

Er zijn verschillende mogelijkheden voor coaching, afhankelijk van de hulpvraag. Sommige trajecten zijn één uur of één of meerdere dagdelen per week. Tijdens zo’n traject wordt u op de hoogte gehouden van de ervaringen en ontwikkelingen van uw kind.

Evaluatie

Aan het einde van de coaching of het coachtraject vindt er uiteraard een evaluatiegesprek plaats. De ontwikkeling en vorderingen van uw kind worden dan met u besproken. Bezoek, observatie en/of bespreking op de school van uw kind behoort tot de mogelijkheden.

© POPtalk | Realisatie: SquareDots