Leerproblemen / Gedragsproblemen

Trudy begeleidt kinderen en jongeren met leer- en gedragsproblemen (lezen, rekenen of spelling of kinderen die zich moeilijk kunnen concentreren en/of impulsief reageren, kinderen met faalangst of die moeite hebben met grenzen). Zij heeft zich gespecialiseerd in het begeleiden van kinderen met dyslexie, dyscalculie, dysgrafie (slecht handschrift) en AD(H)D. Met behulp van de Davismethode kan er gewerkt worden aan de onderliggende oorzaken en wordt alles weer vanaf de basis aangeleerd! Leren is leuk (of dat zou het moeten zijn). Bij POPtalk Coaching gaan kinderen dat weer ontdekken!

Er komt niet uit wat erin zit…

Het kan heel vervelend zijn als je kind niet goed kan rekenen, lezen of schrijven. En dat terwijl het zo goed zijn best doet. Ouders en leerkrachten hebben vaak het gevoel dat er niet uit komt wat erin zit. Hoe kan dat nou? Het antwoord is vrij simpel: Het kind denkt mogelijk op een andere manier, het is misschien een beelddenker? Als de meeste mensen iets denken, horen ze een verhaaltje in hun hoofd. Maar beelddenkers zien het voor zich, als in een film. Die manier van denken is heel handig bij creatieve, muzikale of sportieve activiteiten, maar voor lezen en rekenen kan het flink lastig zijn. Bovendien kunnen die innerlijke beelden voor behoorlijk wat afleiding zorgen waardoor het kind moeite heeft om zich te concentreren.

Beelddenken

De meeste mensen denken voornamelijk verbaal (in woorden/zinnen). Ze kunnen wel beelden in gedachten zien, maar die zijn puur illustratief of ondersteunend voor de manier waarop zij denken. Deze manier wordt ook wel taaldenken of begripsdenken genoemd. Er is echter ook een groep mensen die de taal in eerste instantie niet als denktaal gebruiken: ze denken op een non-verbale manier in beelden. En dat heeft zowel voor- als nadelen. Een voordeel is dat een beelddenker in staat is om snel het geheel te overzien en vlot bij een oplossing komt. Het is een snelle manier van denken.

Een nadeel is echter dat ze, datgene wat ze overzien, niet altijd vlug in taal of in getallen kunnen omzetten. Daardoor zijn ze soms moeilijk te volgen voor anderen. Uit onderzoek blijkt dat je, als beelddenker, een ander deel van de hersenen aanspreekt als je gaat lezen of rekenen. In plaats van de (taal- en reken) gebieden in je linkerhersenhelft worden de visuele, ruimtelijke gebieden in je rechterhersenhelft actief (beelddenken). Als je dyslexie, dyscalculie of AD(H)D wilt aanpakken, kun je dit dus het beste doen met een methode die zich richt op je rechterhersenhelft. 

Davismethode

Bij POPtalk coaching wordt o.a. gewerkt met de Davismethode van Ron Davis (https://www.dedavismethode.nl/) omdat deze juist gebruik maakt van het denken in beelden. Met behulp van klei en allerlei andere materialen wordt datgene in beeld gebracht waarover verwarring is ontstaan. Die beelden worden opgeslagen in de herinnering, zodat ze later makkelijk terug te vinden zijn. Informatie terughalen wordt nu veel makkelijker, je hoeft immers alleen het innerlijke beeld ervan op te zoeken. Lezen, schrijven, rekenen of je concentreren lukt dan veel beter. Met een complete taal- of rekencounseling wordt alles weer vanaf de basis aangeleerd. Zo kunnen hiaten die zijn ontstaan in het leerproces worden opgevuld. Grondig en efficiënt!

POPtalk coaching

Belangrijke uitgangspunten van POPtalk Coaching bij leerproblemen zijn:

  • Leren vanuit ontspanning en plezier
  • Gebruik maken van de kwaliteiten, talenten en mogelijkheden van het kind
  • Motivatie is de sleutel tot blijvende verandering
  • Opstellen van duidelijke en haalbare doelstellingen
  • In beeld brengen wat als moeilijk of verwarrend wordt ervaren
  • Zorgvuldige en heldere overdracht naar ouders en leerkrachten
© POPtalk | Realisatie: SquareDots